Museum M‚éúLeuven

Inrichting van bar en museum shop.
Ontwerp: Fragmenture
Foto's: Evenbeeld